Activerend werk

Vanaf januari 2017 wordt 'activerend werk' ingezet om de kans op werk voor Arnhemmers met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Er wordt uitgegaan van de kracht en kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past.

‘Maak van je hobby je werk’

Multihulp biedt activerend werk in de vorm van ‘Maak van je hobby je werk’ aan werklozen met een niet-Nederlandse achtergrond. Er is een grote groep niet-Nederlandse mensen met een laag opleidingsniveau en met weinig toekomstperspectief. Voor veel vrouwen geldt ook dat  zij voor hun inkomen vaak afhankelijk zijn van hun echtgenoten en/of van uitkering en hebben zich daarbij neergelegd. Aangezien zowel de mannen als vrouwen vaak veel capaciteiten en een arbeidspotentie hebben, maar weinig zelfvertrouwen, kunnen zij hun capaciteiten niet optimaal benutten. Deze groep vindt vaak ook geen aansluiting bij de bestaande cursussen omdat deze niet toegespitst zijn op de wensen, behoeften en mogelijkheden van deze groep. Multihulp biedt diverse cursussen in het kader van ‘Maak van je hobby je werk’ die wel goed daarbij aansluiten. Door middel van deze cursussen worden zij gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving, met name op de arbeidsmarkt. De cursussen worden in het Nederlands gegeven. De deelnemers die Nederlands niet als moedertaal hebben, krijgen daarbij extra taalondersteuning. Zodoende wordt hun Nederlandse taalvaardigheid bevorderd.

De werkwijze

Bij activerend werk wordt uitgegaan van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past, in plaats van belemmeringen. Daarom worden bij activerend werk de volgende uitgangspunten gehanteerd: zo passend mogelijk, zo lokaal mogelijk en zo efficiënt mogelijk.
Op die manier wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de individuele kwaliteiten van de persoon. En door werkzaamheden dicht bij mensen in hun buurt te organiseren, komen ze in een vertrouwde omgeving terecht. Een projectmedewerker van Multihulp legt contacten met de wijkbewoners en brengt de bewoners in kaart die aan de cursussen kunnen deelnemen. Ook via de wijkteams kunnen mensen zich aanmelden voor een cursus. Om deel te nemen aan de cursussen is een indicatie van de wijkteams nodig voor activerend werk. Bij voldoende aanmeldingen organiseert en start de projectmedewerker een of meer cursussen. Bewoners die aan de cursussen deelnemen, krijgen individuele begeleiding en coaching van de projectmedewerker. De projectmedewerker bewaakt de kwaliteit van de cursussen en de individuele begeleiding van de deelnemers door tussentijdse evaluaties te houden en stelt deze zo nodig bij.

Nazorg

Na afronding van de cursus wordt door Multihulp een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.  Daarna is het de bedoeling dat de cursist aan de slag gaat. Multihulp kan hiervoor één keer per week begeleiding bieden. Deze begeleiding kan bestaan uit het zoeken naar een stageplek, het inrichten van een werkplek, het zoeken naar potentiële klanten, het beheer van inkomsten enz.

 

Download hier onze folder activerend werk.