Individuele begeleiding

Multihulp biedt deskundige individuele begeleiding
aan mensen met een verstandelijke beperking,
gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

Lees meer

 

Multiculturele dagbesteding

Bij multiculturele dagbesteding gaat het om een andere soort structurering van de dag dan werk of school waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot en (crisis)opname kan worden voorkomen.

Lees meer

Woonbegeleiding

Wilt u zelfstandig wonen maar heeft u hierbij
hulp nodig doordat u bijvoorbeeld een
psychische aandoening of verstandelijke beperking
heeft? Dan kunnen wij u hierbij ondersteunen door
woonbegeleiding of beschermd wonen.

Lees meer

Intensieve gezinsbegeleiding

Multihulp biedt verschillende vormen van
intensieve gezinsbegeleiding aan waarbij bevordering
van de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Lees meer

Activerend werk

Vanaf 1 januari 2017 wordt 'activerend werk' ingezet
om de kans op werk voor Arnhemmers met een relatief
grote afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Lees meer