Woonbegeleiding en beschermd wonen

Wilt u zelfstandig wonen maar heeft u hierbij hulp nodig doordat u bijvoorbeeld een psychische aandoening of verstandelijke beperking heeft? Dan kunnen wij u hierbij ondersteunen door woonbegeleiding of beschermd wonen.

Woonbegeleiding

De cliënten worden professioneel begeleid richting zelfstandig wonen. Wij stellen daarbij een persoonlijk begeleidingsplan op met daarin werkdoelen in overleg met de persoon zelf, evalueren het maandelijks en stellen het, indien nodig, bij. Kernwaarden die wij hierbij hanteren zijn individuele benadering, huiselijkheid, vertrouwen, eigen regie van de cliënt, veiligheid en benutten van de kansen.

Wij helpen cliënten onder meer bij het vinden en behouden van dagbesteding, dagindeling, plannen en structureren, budgetteren, beheren van administratie en financiën, koken, basiskennis gezonde voeding en algemeen persoonlijke hygiëne.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is woonbegeleiding met 24-uurs opvang en permanent toezicht. Wij kunnen u helpen bij het regelen van een woonruimte. De gemeente betaalt de meeste kosten van de woonbegeleider vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen en vermogen. Het CAK berekent de hoogte van uw bijdrage en int deze.

Verder betaalt u de kosten voor de woning (huur of hypotheek) zelf. Soms is huurtoeslag mogelijk.